APSE – kurser 2020

APSE-kurser 2020

Utbildningarna är anpassade för dig som är drivnings- eller skogsvårdsentreprenör eller köper drivnings- eller skogsvårdstjänster. Nedan kan du se var och när utbildningarna genomförs.

Datum                                Plats                                   Inriktning                          

11 februari                         Piteå                                   Skogsvård

12 februari                         Sundsvall                            Skogsvård

1 april                                 Sundsvall                            Drivning

10 juni                                Piteå                                   Drivning

 

Läs mer och anmäl dig på Skogforsks webbplats.

Nyheter

2019-10-10

APSE – kurser 2020

Under 2020 anordnas fyra APSE-utbildningar. Två med inriktning skogsvård och två med inriktning drivning.

Läs mer...

2019-08-21

Möjligt att avtala om ansvar inom skogsbruket

Det är möjligt för parter inom skogsbruket att avtala om vem som ansvarar för olika skador och kostnader som kan uppstå. Möjligheten påverkas dock i olika mån av lagen, visar ett examensarbete.

Läs mer...

2019-01-31

APSE-kurser 2019

Fem utbildningstillfällen, under 2019, för dig som är drivnings- eller skogsvårdsentreprenör eller som köper tjänster av entreprenörer.

Läs mer...

2018-11-22

Många deltagare i årets utbildningar

Under 2018 har ABSE-utbildningar genomförts på 5 olika platser. Totalt har 104 personer deltagit i utbildningarna.

Läs mer...