Utbildning i Allmänna Bestämmelser för Skogsentreprenad

Utbildning i Allmänna Bestämmelser för Skogsentreprenad

Det operativa skogsbruket i Sverige bygger idag till mer än 90 % på entreprenad och branschens allmänna bestämmelser, ABSE 09, är numera en vedertagen avtalsgrund, framförhandlad av representanter för både beställar- och entreprenörssidan. Men - vad står egentligen där och vad betyder den juridiska texten i praktiken? Vad säger ABSE 09 om de typiska situationer som avtalsparter ställs inför i skogsbruket; inför ett avtal och i pågående entreprenad? Den 8 april ges en chans att fördjupa sig i ABSE 09. Utbildningen hålls hos Skogforsk och vänder sig till dig som tecknar entreprenadavtal inom skogsbruket, antingen som beställare eller som entreprenör. Inga förkunskaper krävs.

Ur innehållet bl.a:

- Hur fungerar ABSE09

- När är ABSE09 tillämpligt

- Krav på köpare och leverantör

- Att teckna avtal

- Tvist

När utbildningen är klar ska du ha en klar bild av när och hur du kan använda ABSE09 i din verksamhet.

  

Tid och plats:  8 april 2013 i Uppsala

Anmälan och mer info här

Nyheter

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...

2020-06-03

ABSE UPPDATERAD

Den 3 juni uppdaterades ABSE 09 till ABSE 20. Hemsidan uppdateras successivt. Första steget innebär att ABSE 20 snart finns tillgänglig under fliken ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

Läs mer...

2020-03-10

APSE firar 10 år. Dags för revision

I november 2019 firade APSE-kommittén avtalspaketets tioårsjubileum. Nu väntar revision av paketet, som varit till stor hjälp i avtalsskrivandet mellan parterna.

Läs mer...

2019-10-10

APSE – kurser 2020

Under 2020 anordnas fyra APSE-utbildningar. Två med inriktning skogsvård och två med inriktning drivning.

Läs mer...