Informations- och utbildningskväll på Skogshögsskolans kårhus

Den 2 april genomförde APSE-kommittén tillsammans med Skogshögskolans studentkår, Studierådet, en informations- och utbildningskväll om ABSE09 och APSE för kårens medlemmar.

Under kvällen deltog ett 50-tal Jägmästarstudenter från blandade årskurser samt några doktorander från SLU. På programmet stod introduktion till ABSE09 och APSE, vilket genomfördes av Niklas Fogdestam och Malin Sääf från Skogforsk. Därefter berättade Jörgen Westerlund, Sveaskogs representant från APSE-kommittén, och Bernt Hermansson, representant från SMF, om ABSE09 utifrån en tjänstemans och en entreprenörs vardag. Att få en inblick i och höra diskussionerna mellan en beställare och en utförare av skogsentreprenadstjänster var en del av kvällen som uppskattades mycket av studenterna.

Senare under kvällen fick deltagarna arbeta med övningsfall och det blev bra diskussioner under den avslutande frågestunden.

Nyheter

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...

2020-06-03

ABSE UPPDATERAD

Den 3 juni uppdaterades ABSE 09 till ABSE 20. Hemsidan uppdateras successivt. Första steget innebär att ABSE 20 snart finns tillgänglig under fliken ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

Läs mer...

2020-03-10

APSE firar 10 år. Dags för revision

I november 2019 firade APSE-kommittén avtalspaketets tioårsjubileum. Nu väntar revision av paketet, som varit till stor hjälp i avtalsskrivandet mellan parterna.

Läs mer...

2019-10-10

APSE – kurser 2020

Under 2020 anordnas fyra APSE-utbildningar. Två med inriktning skogsvård och två med inriktning drivning.

Läs mer...