Informations- och utbildningskväll på Skogshögsskolans kårhus

Den 2 april genomförde APSE-kommittén tillsammans med Skogshögskolans studentkår, Studierådet, en informations- och utbildningskväll om ABSE09 och APSE för kårens medlemmar.

Under kvällen deltog ett 50-tal Jägmästarstudenter från blandade årskurser samt några doktorander från SLU. På programmet stod introduktion till ABSE09 och APSE, vilket genomfördes av Niklas Fogdestam och Malin Sääf från Skogforsk. Därefter berättade Jörgen Westerlund, Sveaskogs representant från APSE-kommittén, och Bernt Hermansson, representant från SMF, om ABSE09 utifrån en tjänstemans och en entreprenörs vardag. Att få en inblick i och höra diskussionerna mellan en beställare och en utförare av skogsentreprenadstjänster var en del av kvällen som uppskattades mycket av studenterna.

Senare under kvällen fick deltagarna arbeta med övningsfall och det blev bra diskussioner under den avslutande frågestunden.

Nyheter

2021-10-28

PREMIÄRUTBILDNING GENOMFÖRD

Den 21:a oktober genomfördes den första digitala APSE-utbildningen. - En lyckad premiär, säger kursledaren Anders Mörk.

Läs mer...

2021-10-22

APSE-kurs skogsvård 15 februari 2022

Digital utbildning skogsvård Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2021-09-28

APSE-kurser hösten 2021.

Webbaserad teoriutbildning samt digitala utbildningar för drivning och skogsvård. Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...