Hur påverkar kontraktet affärsrelationen inom skogsbränslekedjan?

Det är en fråga som jägmästarstudenten Olle Nylund just nu undersöker i sitt examensarbete. Genom att intervjua aktörer från hela skogsbränslekedjan utreder han hur APSE skulle kunna anpassas för skogsbränslesektorn. 

Olle Nylund är sedan i januari igång med sitt examensarbete ”Affärsrelationer inom skogsbränslekedjan”. Inom ramen för detta kommer han att studera hur olika aktörer inom skogsbränslebranschen upplever och ser på sina affärsrelationer med andra aktörer. Han hoppas bland annat få svar på hur dagens affärsrelationer kan förbättras och om det finns behov av att förändra APSE på skogsbränslesidan.

I studien kommer aktörer inom verksamma inom förädlingskedjan för skogsbränslen att intervjuas, såväl från köparsidan (bränslebolag) och säljarsidan (entreprenörer) för att ge en bra bild av hur affärsrelationerna inom branschen ser ut. Olle Nylund kommer även undersöka vad enskilda aktörer anser behöver förändras respektive fungerar väl med dagens avtalsformer.

Studien genomförs i samarbete med Skogforsk och APSE-kommittén. Olle Nylund studerar till jägmästare vid SLU i Uppsala och gör nu examensarbetet under vårterminen. Niklas Fogdestam är handledare från Skogforsk och Folke Bohlin och Denise McCluskey från SLU.

För mer information, kontakta Olle Nylund på 073-8271472.

Nyheter

2021-10-28

PREMIÄRUTBILDNING GENOMFÖRD

Den 21:a oktober genomfördes den första digitala APSE-utbildningen. - En lyckad premiär, säger kursledaren Anders Mörk.

Läs mer...

2021-10-22

APSE-kurs skogsvård 15 februari 2022

Digital utbildning skogsvård Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2021-09-28

APSE-kurser hösten 2021.

Webbaserad teoriutbildning samt digitala utbildningar för drivning och skogsvård. Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...