Hur påverkar kontraktet affärsrelationen inom skogsbränslekedjan?

Det är en fråga som jägmästarstudenten Olle Nylund just nu undersöker i sitt examensarbete. Genom att intervjua aktörer från hela skogsbränslekedjan utreder han hur APSE skulle kunna anpassas för skogsbränslesektorn. 

Olle Nylund är sedan i januari igång med sitt examensarbete ”Affärsrelationer inom skogsbränslekedjan”. Inom ramen för detta kommer han att studera hur olika aktörer inom skogsbränslebranschen upplever och ser på sina affärsrelationer med andra aktörer. Han hoppas bland annat få svar på hur dagens affärsrelationer kan förbättras och om det finns behov av att förändra APSE på skogsbränslesidan.

I studien kommer aktörer inom verksamma inom förädlingskedjan för skogsbränslen att intervjuas, såväl från köparsidan (bränslebolag) och säljarsidan (entreprenörer) för att ge en bra bild av hur affärsrelationerna inom branschen ser ut. Olle Nylund kommer även undersöka vad enskilda aktörer anser behöver förändras respektive fungerar väl med dagens avtalsformer.

Studien genomförs i samarbete med Skogforsk och APSE-kommittén. Olle Nylund studerar till jägmästare vid SLU i Uppsala och gör nu examensarbetet under vårterminen. Niklas Fogdestam är handledare från Skogforsk och Folke Bohlin och Denise McCluskey från SLU.

För mer information, kontakta Olle Nylund på 073-8271472.

Nyheter

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...

2020-06-03

ABSE UPPDATERAD

Den 3 juni uppdaterades ABSE 09 till ABSE 20. Hemsidan uppdateras successivt. Första steget innebär att ABSE 20 snart finns tillgänglig under fliken ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

Läs mer...

2020-03-10

APSE firar 10 år. Dags för revision

I november 2019 firade APSE-kommittén avtalspaketets tioårsjubileum. Nu väntar revision av paketet, som varit till stor hjälp i avtalsskrivandet mellan parterna.

Läs mer...

2019-10-10

APSE – kurser 2020

Under 2020 anordnas fyra APSE-utbildningar. Två med inriktning skogsvård och två med inriktning drivning.

Läs mer...