Historia skrevs i Lycksele

Torsdagen den 10 december träffades skogsbruket för att sjösätta branschens första allmänna bestämmelser för skogsentreprenad (ABSE09). Dagen började med studiebesök på avverkning och varm köttsoppa runt öppen eld. Deltagarna förärades mössor som matchade omslaget på de allmänna bestämmelserna. Sedan bar det av mot skogsmuséet i Lycksele där skogsbrukets historia finns porträtterad i flertalet intressanta utställningar. Deltagarna fick se dåtid kopplas ihop med nutid när de allmänna bestämmelserna undertecknades och det skålades i champagne. Sällskapet fick slutligen en guidad tur i skogsbrukets mekanisering innan avfärd mot möteslokal och diskussion om utbildningsbehov och förvaltning av avtalet.

 

Holmen Skog, Korsnäs, Mellanskog, Norra skogsägarna, Norrskog, SCA, Skogssällskapet, SMF Skogsentreprenörerna och Sveaskog har hittills antagit ABSE 09. PÅ plats i Lycksele för att sjösätta branschens första allmänna bestämmelser var ett 20-tal representanter från de 9 organisationerna, som tillsammans representerar dryga 50 % av Sveriges produktiva skogsmark.

- Det blir en väldigt stor trygghet när det utformas en praxis för vad det är som gäller, sa Urban Nordmark, averkninsgschef på Sveaskog. Då slipper vi tvista om det när vi sätter oss vid förhandlingsbordet med varje entreprenör. Det tror jag också är en väg till framgång för bägge parter. Vi blir mer affärsmässiga och kan fokusera på att utveckla verksamheten.

- Allmänna bestämmelser lägger en grund för att vi ska få till stånd bra, affärsmässiga förhållanden mellan entreprenör och kund. idag förekommer det att våra medlemmar har svårt att tolka vad deras avtal egentligen innebär, konstaterade Ulf Sandström som är VD på SMF Skogsentreprenörerna.

- Jag är inte överrraskad över att det gick att komma överens. Det är en del av en pågående dialog mellan uppdragsgivare och entreprenör, säger Jan Åhlund som är skogsteknisk chef på Holmen Skog. Nu jobbar vi vidare med att utbilda vår personal och att anpassa andra delar av APSE till Holmens förutsättningar.

- Visst skriver vi historia idag, säger Anna Furness-Lindén, som lett processen med att ta fram de allmänna bestämmelserna, men tillägger att arbetet bara börjat. Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad ska nu fasas in successivt i nya avtal och branschen ska bli bekant med dess innehåll bland annat genom utbildningar. Ju fler som framgent använder ABSE 09 och blir trygga med dem, desto större blir förstås nyttan av vårt arbete.

Erik Viklund på Skogforsk tog bilder under dagen - använd dem gärna!

Du hittar ABSE 09 här 

 

Urban Nordmark, Sveaskog, Anna Furness-Lindén, Skogforsk och Ulf Sandström, SMF Skogsentreprenörerna

 

Anna Furness-Lindén - glad projektledare

 

Mössutdelning - nya ABSE 09 är rosa - en färg som syns bra i skogen!

 

Utelunch - köttsoppa och öppen eld gav värme

 

Anna Magnusson, jurist på Sveaskog, inspekterar maskinhytt hos värdföretaget Rusksele skogsmaskiner.

 

Jan Åhlund, skogsteknisk chef på Holmen, är nöjd med de nya allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad...

 

...liksom Ulf Sandström, Vd SMF skogsentreprenörerna...

 

...och Nils Broman, skogschef på Norra skogsägarna

 

Advokat Ola Ihse, som har varit med i arbetet med ABSE 09, höll sig varm om huvudet

 

Historisk premiär firades förstås med skumpa på skogsmuséet i Lycksele

 

Ulf Sandström, skrev på ABSE 09 för SMFs räkning

 

...och Jan Åhlund skrev på avtalet för Holmen 

Nyheter

2021-10-28

PREMIÄRUTBILDNING GENOMFÖRD

Den 21:a oktober genomfördes den första digitala APSE-utbildningen. - En lyckad premiär, säger kursledaren Anders Mörk.

Läs mer...

2021-10-22

APSE-kurs skogsvård 15 februari 2022

Digital utbildning skogsvård Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2021-09-28

APSE-kurser hösten 2021.

Webbaserad teoriutbildning samt digitala utbildningar för drivning och skogsvård. Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...