Gör exjobb om avtalen i entreprenadskogsbruket

Foto: Anders Mörk, Skogforsk

 

Vi söker dig som studerar ekonomi, juridik eller skog på högskola eller universitet och vill hjälpa oss att undersöka hur avtalen mellan skogsbrukets beställare och entreprenörer fungerar i praktiken.

APSE står för Avtalspaket för skogsentreprenad och används vid tecknande av avtal mellan beställare av skogliga tjänster och de entreprenörer som utför arbetet.

APSE ägs och beslutas av APSE-kommittén, med representanter från både beställare och entreprenörer. Kommittén vill nu utreda några frågeställningar runt avtalen och söker därför studenter som vill göra examensarbeten på ämnet. Du kan till exempel vara studerande inom ekonomi, juridik eller skog. Exempel på frågeställningar som ska utredas är:

  • I vilken omfattning tillämpas APSE ute i verksamheten?
  • Hur ser kunskapsläget faktiskt ut i branschen?
  • Vilken är markägarens roll och vilket ansvar har denne vid utförande av delar av arbetet?

Läs mer om de föreslagna frågeställningarna här. 

Skogforsk tillhandahåller en kontaktperson som tillsammans med ordinarie handledare stöttar och ger råd under arbetet. Vi betalar också 750 kronor per person och högskolepoäng som arbetet omfattar.

För mer information, kontakta Birger Eriksson, Skogforsk.

 

 

Nyheter

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...

2020-06-03

ABSE UPPDATERAD

Den 3 juni uppdaterades ABSE 09 till ABSE 20. Hemsidan uppdateras successivt. Första steget innebär att ABSE 20 snart finns tillgänglig under fliken ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

Läs mer...

2020-03-10

APSE firar 10 år. Dags för revision

I november 2019 firade APSE-kommittén avtalspaketets tioårsjubileum. Nu väntar revision av paketet, som varit till stor hjälp i avtalsskrivandet mellan parterna.

Läs mer...

2019-10-10

APSE – kurser 2020

Under 2020 anordnas fyra APSE-utbildningar. Två med inriktning skogsvård och två med inriktning drivning.

Läs mer...