Gör exjobb om avtalen i entreprenadskogsbruket

Foto: Anders Mörk, Skogforsk

 

Vi söker dig som studerar ekonomi, juridik eller skog på högskola eller universitet och vill hjälpa oss att undersöka hur avtalen mellan skogsbrukets beställare och entreprenörer fungerar i praktiken.

APSE står för Avtalspaket för skogsentreprenad och används vid tecknande av avtal mellan beställare av skogliga tjänster och de entreprenörer som utför arbetet.

APSE ägs och beslutas av APSE-kommittén, med representanter från både beställare och entreprenörer. Kommittén vill nu utreda några frågeställningar runt avtalen och söker därför studenter som vill göra examensarbeten på ämnet. Du kan till exempel vara studerande inom ekonomi, juridik eller skog. Exempel på frågeställningar som ska utredas är:

  • I vilken omfattning tillämpas APSE ute i verksamheten?
  • Hur ser kunskapsläget faktiskt ut i branschen?
  • Vilken är markägarens roll och vilket ansvar har denne vid utförande av delar av arbetet?

Läs mer om de föreslagna frågeställningarna här. 

Skogforsk tillhandahåller en kontaktperson som tillsammans med ordinarie handledare stöttar och ger råd under arbetet. Vi betalar också 750 kronor per person och högskolepoäng som arbetet omfattar.

För mer information, kontakta Birger Eriksson, Skogforsk.

 

 

Nyheter

2019-01-31

APSE-kurser 2019

Fem utbildningstillfällen, under 2019, för dig som är drivnings- eller skogsvårdsentreprenör eller som köper tjänster av entreprenörer.

Läs mer...

2018-11-22

Många deltagare i årets utbildningar

Under 2018 har ABSE-utbildningar genomförts på 5 olika platser. Totalt har 104 personer deltagit i utbildningarna.

Läs mer...

2018-11-12

Två examensarbeten påbörjade.

Två intressanta examensarbeten som tillför ny kunskap.

Läs mer...

2018-09-11

ABSE-kurs drivning hösten 2018

ABSE-kurs i Gävle den 2 oktober.

Läs mer...