Två examensarbeten påbörjade.

Under hösten har två examensarbeten påbörjats.

Oskar Landgren, Skogshögskolan Umeå, genomför ett arbete med titeln Kunskapsläge och konsekvenser av bristandande kunskaper hos APSE-användare. Oskar beräknas vara klar under andra halvan av mars 2019.

Peter Lundmark, Umeå universitet, behandlar Markägarens roll och ansvar vid entreprenadarbeten, i sitt examensarbete.

Nyheter

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...

2020-06-03

ABSE UPPDATERAD

Den 3 juni uppdaterades ABSE 09 till ABSE 20. Hemsidan uppdateras successivt. Första steget innebär att ABSE 20 snart finns tillgänglig under fliken ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

Läs mer...

2020-03-10

APSE firar 10 år. Dags för revision

I november 2019 firade APSE-kommittén avtalspaketets tioårsjubileum. Nu väntar revision av paketet, som varit till stor hjälp i avtalsskrivandet mellan parterna.

Läs mer...

2019-10-10

APSE – kurser 2020

Under 2020 anordnas fyra APSE-utbildningar. Två med inriktning skogsvård och två med inriktning drivning.

Läs mer...