Två examensarbeten påbörjade.

Under hösten har två examensarbeten påbörjats.

Oskar Landgren, Skogshögskolan Umeå, genomför ett arbete med titeln Kunskapsläge och konsekvenser av bristandande kunskaper hos APSE-användare. Oskar beräknas vara klar under andra halvan av mars 2019.

Peter Lundmark, Umeå universitet, behandlar Markägarens roll och ansvar vid entreprenadarbeten, i sitt examensarbete.

Nyheter

2019-01-31

APSE-kurser 2019

Fem utbildningstillfällen, under 2019, för dig som är drivnings- eller skogsvårdsentreprenör eller som köper tjänster av entreprenörer.

Läs mer...

2018-11-22

Många deltagare i årets utbildningar

Under 2018 har ABSE-utbildningar genomförts på 5 olika platser. Totalt har 104 personer deltagit i utbildningarna.

Läs mer...

2018-11-12

Två examensarbeten påbörjade.

Två intressanta examensarbeten som tillför ny kunskap.

Läs mer...

2018-09-11

ABSE-kurs drivning hösten 2018

ABSE-kurs i Gävle den 2 oktober.

Läs mer...