APSE-kommitténs årsmöte

Den 15 november höll APSE-kommittén årsmöte på Skogforsk. Samtliga medlemmar fanns representerade. Vid mötet valdes Moelven Skog AB in som ny medlem i kommittén.

Med Moelvens inträde består APSE-kommittén idag av elva medlemmar. Moelven representeras av Carl-Axel Östensson, chef på Moelven region mitt. Vid mötet beslutade APSE-kommittén att fortsatt aktivt arbete ska ske för att få med nya medlemmar.

Vid mötet beslutades även att några justeringar inte kommer att genomföras i APSE-dokumenten. Under det kommande året ska kommittén bland annat arbeta för att hålla i utbildningar om ABSE09 för studenter som inom snar framtid kommer komma ut och arbeta inom skogsbranschen.

Undersökning kommer också att ske för att se hur många som använder APSE. Dessutom ska planering genomföras för examensarbete.

Den 8 maj hålls ett halvårsmöte och nästa årsmöte kommer att ske i november 2014.

Efter mötet delades årets julklapp ut till medlemmarna, ett APSE-förkläde som kan användas vid det fortsatta arbetet med APSE - standardreceptet för ett bra entreprenadavtal...

Nyheter

2021-10-28

PREMIÄRUTBILDNING GENOMFÖRD

Den 21:a oktober genomfördes den första digitala APSE-utbildningen. - En lyckad premiär, säger kursledaren Anders Mörk.

Läs mer...

2021-10-22

APSE-kurs skogsvård 15 februari 2022

Digital utbildning skogsvård Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2021-09-28

APSE-kurser hösten 2021.

Webbaserad teoriutbildning samt digitala utbildningar för drivning och skogsvård. Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...