APSE-kommitténs årsmöte

Den 15 november höll APSE-kommittén årsmöte på Skogforsk. Samtliga medlemmar fanns representerade. Vid mötet valdes Moelven Skog AB in som ny medlem i kommittén.

Med Moelvens inträde består APSE-kommittén idag av elva medlemmar. Moelven representeras av Carl-Axel Östensson, chef på Moelven region mitt. Vid mötet beslutade APSE-kommittén att fortsatt aktivt arbete ska ske för att få med nya medlemmar.

Vid mötet beslutades även att några justeringar inte kommer att genomföras i APSE-dokumenten. Under det kommande året ska kommittén bland annat arbeta för att hålla i utbildningar om ABSE09 för studenter som inom snar framtid kommer komma ut och arbeta inom skogsbranschen.

Undersökning kommer också att ske för att se hur många som använder APSE. Dessutom ska planering genomföras för examensarbete.

Den 8 maj hålls ett halvårsmöte och nästa årsmöte kommer att ske i november 2014.

Efter mötet delades årets julklapp ut till medlemmarna, ett APSE-förkläde som kan användas vid det fortsatta arbetet med APSE - standardreceptet för ett bra entreprenadavtal...

Nyheter

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...

2020-06-03

ABSE UPPDATERAD

Den 3 juni uppdaterades ABSE 09 till ABSE 20. Hemsidan uppdateras successivt. Första steget innebär att ABSE 20 snart finns tillgänglig under fliken ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

Läs mer...

2020-03-10

APSE firar 10 år. Dags för revision

I november 2019 firade APSE-kommittén avtalspaketets tioårsjubileum. Nu väntar revision av paketet, som varit till stor hjälp i avtalsskrivandet mellan parterna.

Läs mer...

2019-10-10

APSE – kurser 2020

Under 2020 anordnas fyra APSE-utbildningar. Två med inriktning skogsvård och två med inriktning drivning.

Läs mer...