ABSE09-kurs i Uppsala 16 februari

Den 16 februari hålls kurs i ABSE 09. Kursen har inriktning mot skogsvård och genomförs på Skogforsk i Uppsala.

Läs mer och anmäl dig på skogforsk.se.

Nyheter

2017-12-19

ABSE09-kurs i Uppsala 16 februari

Den 16 februari hålls kurs i ABSE 09 i Uppsala. Kursen har inriktning mot skogsvård. Läs mer och anmäl dig på skogforsk.se!

Läs mer...

2017-10-09

Kurser 25 och 26 oktober

Den 25 och 26 oktober hålls ABSE09-kurser i Hammarstrand.

Läs mer...

2016-11-18

Kurstillfällen under 2016

ABSE-kurs i Karlstad 9 november 2016

Läs mer...

2016-04-16

Avtalsbestämmelser i Norge

Avtalsbestämmelser i Norge

Läs mer...