"ABSE09 en robust produkt"

Den 15 maj träffades APSE-kommittén för ett halvårsmöte. Efter en lång och ingående diskussion beslutades att ABSE09 är en robust produkt som klarar sig många år till utan revision.

Vidare beslöt kommittén att man ska anordna en fortsättningskurs i APSE för de som har gått grundkursen eller fått motsvarande kunskaper på annat sätt. Kursen kommer att ledas av en jurist och genomföras på Skogforsk i Uppsala den 14 november 2013.

Nyheter

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...

2020-06-03

ABSE UPPDATERAD

Den 3 juni uppdaterades ABSE 09 till ABSE 20. Hemsidan uppdateras successivt. Första steget innebär att ABSE 20 snart finns tillgänglig under fliken ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

Läs mer...

2020-03-10

APSE firar 10 år. Dags för revision

I november 2019 firade APSE-kommittén avtalspaketets tioårsjubileum. Nu väntar revision av paketet, som varit till stor hjälp i avtalsskrivandet mellan parterna.

Läs mer...

2019-10-10

APSE – kurser 2020

Under 2020 anordnas fyra APSE-utbildningar. Två med inriktning skogsvård och två med inriktning drivning.

Läs mer...