ABSE-kurser med inriktning mot drivning

Under våren håller Skogforsk kurser i ABSE09 med inriktning mot drivning vid tre tillfällen. Under kursen får deltagarna lära sig grunderna i ABSE09 ur drivningsentreprenörens perspektiv och får testa några typfall och diskutera egna erfarenheter av olika typer av affärsavtal.

Kurstillfällen

Läs mer och anmäl dig på Skogforsks webbplats.

Nyheter

2018-09-11

ABSE-kurs drivning hösten 2018

ABSE-kurs i Gävle den 2 oktober.

Läs mer...

2018-03-22

Gör exjobb om avtalen i entreprenadskogsbruket

Vi söker dig som studerar ekonomi, juridik eller skog på högskola eller universitet och vill hjälpa oss att undersöka hur avtalen mellan skogsbrukets beställare och entreprenörer fungerar i praktiken.

Läs mer...

2018-03-01

ABSE-kurser med inriktning mot drivning

Under april-maj hålls kurser i ABSE09 med inriktning mot drivning i Norrköping, Umeå och Luleå.

Läs mer...

2017-12-19

ABSE09-kurs i Uppsala 16 februari

Den 16 februari hålls kurs i ABSE 09 i Uppsala. Kursen har inriktning mot skogsvård. Läs mer och anmäl dig på skogforsk.se!

Läs mer...