ABSE-kurser med inriktning mot drivning

Under våren håller Skogforsk kurser i ABSE09 med inriktning mot drivning vid tre tillfällen. Under kursen får deltagarna lära sig grunderna i ABSE09 ur drivningsentreprenörens perspektiv och får testa några typfall och diskutera egna erfarenheter av olika typer av affärsavtal.

Kurstillfällen

Läs mer och anmäl dig på Skogforsks webbplats.

Nyheter

2019-01-31

APSE-kurser 2019

Fem utbildningstillfällen, under 2019, för dig som är drivnings- eller skogsvårdsentreprenör eller som köper tjänster av entreprenörer.

Läs mer...

2018-11-22

Många deltagare i årets utbildningar

Under 2018 har ABSE-utbildningar genomförts på 5 olika platser. Totalt har 104 personer deltagit i utbildningarna.

Läs mer...

2018-11-12

Två examensarbeten påbörjade.

Två intressanta examensarbeten som tillför ny kunskap.

Läs mer...

2018-09-11

ABSE-kurs drivning hösten 2018

ABSE-kurs i Gävle den 2 oktober.

Läs mer...