ABSE 09 praxis för avtal enligt PEFC-standard

Genom att hänvisa till ABSE 09 kan avtalen skrivas på ett effektivt och för parterna tryggt sätt. I samband med att styrelsen för svenska PEFC godkände sina nyreviderade skogsstandarder konstaterar vi att man i Svensk PEFC Entreprenörstandard (PEFC SWE 003:3) skriver:

"Avtalets innehåll ska överenskommas mellan parterna och följa praxis i branschen. Exempel på detta är ABSE (Allmänna Bestämmelser Skogs Entreprenad)” 

Läs mer om de nyreviderade standarderna framtagna av PEFC på deras webbsida där du även kan ladda hem samtliga de aktuella dokumenten ingående i TD III.

Nyheter

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...

2020-06-03

ABSE UPPDATERAD

Den 3 juni uppdaterades ABSE 09 till ABSE 20. Hemsidan uppdateras successivt. Första steget innebär att ABSE 20 snart finns tillgänglig under fliken ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

Läs mer...

2020-03-10

APSE firar 10 år. Dags för revision

I november 2019 firade APSE-kommittén avtalspaketets tioårsjubileum. Nu väntar revision av paketet, som varit till stor hjälp i avtalsskrivandet mellan parterna.

Läs mer...

2019-10-10

APSE – kurser 2020

Under 2020 anordnas fyra APSE-utbildningar. Två med inriktning skogsvård och två med inriktning drivning.

Läs mer...