ABSE 09 praxis för avtal enligt PEFC-standard

Genom att hänvisa till ABSE 09 kan avtalen skrivas på ett effektivt och för parterna tryggt sätt. I samband med att styrelsen för svenska PEFC godkände sina nyreviderade skogsstandarder konstaterar vi att man i Svensk PEFC Entreprenörstandard (PEFC SWE 003:3) skriver:

"Avtalets innehåll ska överenskommas mellan parterna och följa praxis i branschen. Exempel på detta är ABSE (Allmänna Bestämmelser Skogs Entreprenad)” 

Läs mer om de nyreviderade standarderna framtagna av PEFC på deras webbsida där du även kan ladda hem samtliga de aktuella dokumenten ingående i TD III.

Nyheter

2021-10-28

PREMIÄRUTBILDNING GENOMFÖRD

Den 21:a oktober genomfördes den första digitala APSE-utbildningen. - En lyckad premiär, säger kursledaren Anders Mörk.

Läs mer...

2021-10-22

APSE-kurs skogsvård 15 februari 2022

Digital utbildning skogsvård Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2021-09-28

APSE-kurser hösten 2021.

Webbaserad teoriutbildning samt digitala utbildningar för drivning och skogsvård. Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...