ABSE 09 och branden i Västmanland

Mer än 90 procent av alla åtgärder som utförs i svenskt skogsbruk sker på entreprenad. I en sådan bransch är det viktigt för både uppdragsgivare och entreprenörer att skriva bra avtal. I och med branden i Västmanland så har ansvarsfördelningen och avtalsfrågorna blivit högaktuella. Den här artikeln är ett försök att ge svar på frågorna om ABSE 09s rättsliga status och användningen i svenskt skogsbruk.

Genom att hänvisa till Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad 2009 (ABSE 09) så blir grunden för avtalet juridiskt korrekt formulerat. Om man dessutom använder de standardiserade mallarna som finns i "Avtalspaketet för skogsentreprenad" (APSE) så säkerställer det att alla nödvändiga delar av avtalet finns med. I och med det så är också ansvaret vid en skoglig åtgärd reglererat om det till exempel skulle uppstå en brand orsakad av en markberedare.

ABSE 09 har tagits fram gemensamt av beställare och entreprenörer, representerade av SMF-Skogsentreprenörerna och företrädare för skogsbolag och skogsägarföreningar. Parterna valde att vara särskilt konkreta i den skrivningen som gjordes gällande brandskyddsåtgärder. Detta eftersom skogsbränder är vanligt förekommande och kan bero på en åtgärd som utförs av entreprenörer vid till exempel markberedning.

I ABSE 09, kapitel 3 § 5, regleras brandskyddsåtgärder mellan beställare och entreprenör. I avtalet står följande:

"Om parterna inte kommit överens om annat är entreprenören vid brandrisk i skog och mark ensam ansvarig för bevakning och att erforderlig brandsläckningsutrustning finns tillgänglig på arbetsstället och i närheten av fordon och maskiner.

Entreprenören skall fortlöpande hålla sig uppdaterad om SMHI:s brandriskprognoser för de delar av verksamhetsområdet där arbete utförs.

Vid brandrisk 4, 5 och 5E skall entreprenören samråda med beställaren innan arbete utförs.

Entreprenören svarar för att egen och anlitad personal har genomgått utbildning i hantering och användning av brandsläckningsutrustning."

Vid branden i Västmanland kan ABSE 09 spela en roll i ett eventuellt rättsligt efterspel, även om parterna inte har hänvisat till ABSE 09 i avtalet. Inom skogsbranschen saknas annan tydlig lagstiftning som reglerar avtalsförhållanden kring entreprenader. Om ansvarsfördelningen inte är reglerad i avtal är det då istället vanligt att rätten tittar på vad som är branschpraxis när man ska fatta ett beslut. Enligt Vivika Beckeman, chefsjurist på Sveaskog och APSE-kommitténs juridiska representant, så kan ABSE 09 anses vara branschpraxis då många använder det och då medlemmarna i APSE-kommittén svarar för ungefär hälften av den avverkade volymen i Sverige.

Fakta om Allmänna Bestämmelser 09 och Avtalspaket för skogsentreprenad

Utvecklingen av ABSE 09 drivs av APSE-kommittén där representanter för både beställare och entreprenörer är representerade. För att kunna använda ABSE 09 krävs inget medlemskap i kommittén utan ABSE 09 och de standardiserade mallarna är fria att använda för vem som helst och går att ladda ner gratis från APSEs hemsida. Mallarna och ABSE 09 utgör tillsammans Avtalspaketet för skogsentreprenad, (APSE). De standardiserade mallarna är förslag till hur man till exempel kan beskriva entreprenaden för markberedning. Man ska referera till ABSE 09 i kontraktet för att branschbestämmelserna ska gälla i avtalet.

Fördelar med ABSE 09:

· Bestämmelser som är gemensamt framtagna av beställar- och utförarsidan

· Genomtänkt branschpraxis

· Revideras varje år

· Förtydligar risk- och ansvarsfördelning mellan parterna

· Gratis för alla att använda

· Bidrar till professionalitet i entreprenadskogsbruket

ABSE 09 finns att ladda ner här

APSE och de standardiserade mallarna finns att ladda ner här

Om du har frågor är du välkommen att kontakta APSE-kommitténs sekreterare och/eller vice sekreterare.

Malin Sääf, sekreterare. Tel: 018 - 18 85 93. Niklas Fogdestam, vice sekreterare. Tel: 018 - 18 85 28

Nyheter

2021-10-28

PREMIÄRUTBILDNING GENOMFÖRD

Den 21:a oktober genomfördes den första digitala APSE-utbildningen. - En lyckad premiär, säger kursledaren Anders Mörk.

Läs mer...

2021-10-22

APSE-kurs skogsvård 15 februari 2022

Digital utbildning skogsvård Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2021-09-28

APSE-kurser hösten 2021.

Webbaserad teoriutbildning samt digitala utbildningar för drivning och skogsvård. Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...