Gå till:

NogRota beräknar mängden röta

Programmet beräknar mängden rotröta i ett granbestånd när man har mätt ett stickprov bland träden.

Stickprovsmätningen kan göras med verktyget Rotfinder eller med hjälp av borrkärnor. Programmet kan också användas för att skatta den genomsnittliga rötfrekvensen för olika typer av bestånd.

Programmet har utvecklats av Skogforsk i samarbete med företaget Rotfinder.

Ladda ner gratis