Gå till:

Ingvar – beslutsstöd för gallring och röjning

Foto: Erik Viklund
INGVAR är ett beslutstöd för avverkningsplanering som hjälper dig att analysera effekterna av röjning och gallring, på kort och lång sikt.

Se även verktyget Gallringsplan på Skogskunskap.se. Det är en något förenklad version av INGVAR, men som är webbaserat och även fungerar i mobiler och surfplattor. 

Hur påverkar röjningsstyrkan gallringstidpunkt och medelstamvolym i gallringsuttaget? Hur påverkas beståndet av antalet gallringar, gallringstidpunkt och utformning av gallringen? Hur mycket virke kan tas ut vid gallring och slutavverkning? Det är bara några exempel på hur du kan använda Ingvar i din skogliga planering.

Om INGVAR

Programmet kräver ".net" version 2.0 eller senare. Detta kan laddas ner här.

INGVAR har utvecklats av Skogforsk tillsammans med SLU och Bitvision. Projektet har finansierats av Skogforsks ramprogram med stöd av Södra Skogsägarnas forskningsstiftelse.

Ladda ner gratis