Gå till:

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

I 2022 års års- och hållbarhetsredovisning fördjupar vi oss i hur vårt hållbarhetsarbete styrs. Som vanligt gör vi också nedslag i vår verksamhet.

Skogforsks arbete ska bidra till en hållbar utveckling av skogsbruket och samhället och vi arbetar med alla tre hållbarhetsben: miljö, ekonomi och sociala aspekter.

I 2022 års hållbarhetsredovisning har vi fokuserat på hur:et; hur vi styr vårt hållbarhetsarbete, hur vi finansieras, hur vi ska nå fossilfrihet, hur vi uppnått våra mål, m.m. Parallellt med detta har vi som vanligt, vävt in resultat och händelser från året på Skogforsk.

Rapporten innehåller både års- och hållbarhetsredovisningen för 2022.

Ladda ner gratis