Gå till:

Hänsyn till forn- och kulturlämningar i skogen

Skadorna på kulturlämningar i skogen är oacceptabelt höga. Skogsbrukets branschgemensamma riktlinjer är instruktioner för hur arbetet intill forn- och kulturlämninar ska utföras.

Riktlinjerna är utformade av företrädare för skogsbruket i dialog med Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna.

Riktlinjerna hänvisar till skogssektorns arbete med gemensamma målbilder för kulturmiljöer i skogsbruket. Syftet med målbilderna är att skapa en gemensam bild av olika lämningars hänsynsbehov och vilka åtgärder som är lämpliga i anslutning till lämningarna. Typ av lämning, läge i landet, topografi, omgivning och lämningens areella utbredning har betydelse för vilken hänsyn som ska tas.

Skogsbruket ansvarar för att ta fram instruktioner och utbildningar utifrån riktlinjerna och skogssektorns gemensamma målbilder.

Riktlinjerna trycks löpande efter beställning. Räkna med 3-4 dagars leveranstid. 

Gratis PDF går att ladda ned här.

Pris: 29 kr
1