Gå till:

Skogsbilvägar - service, underhåll och upprustning

Handledningen ger råd om underhåll och rustning av vägar och broar, och vänder sig till skogsägare, arbetsledare, entreprenörer och andra som arbetar med skötsel av grusbilvägar.

Det svenska nätet av skogsbilvägar når upp till över 20 000 mil. Det motsvarar 5 varv runt jorden. Skogsbilvägarna är nödvändiga för skogsbrukets transporter, men också för landsbygdens alla intressen som friluftsliv, jakt, gruvnäring, vindkraft, räddningstjänst och boende.

Klimatförändringarna och skogsbrukets behov av virke året runt, och dygnet runt, ställer allt högre krav på vägarnas standard. Vägarna måste underhållas för att vara trafiksäkra och tillgängliga också under mer besvärliga väderperioder. Underhållet kostar pengar, men det kan kosta ännu mer att låta bli. Det man sparar in på bristande dränering, hyvling och buskröjning äts snabbt upp av en kostsam upprustning eller ombyggnad.

Den kan också tjäna som introduktion till mer detaljerade handböcker och anvisningar, och inte minst till Skogforsks rådgivningskanal på webben – Skogskunskap – Vägar i skogen.

Skogsbilvägar – service, underhåll och upprustning” är en helt omarbetad version av den tidigare ”best sellern” med samma namn från 1992.

Pris: 95 kr
1