Gå till:

Plantval tall – välj från både Sverige och Finland

Webbverktyget Plantval omfattar nu även förädlade plantor från finska tallfröplantager. Skogsägare kan därmed hitta rätt tallplantor, odlade ur plantagefrö från både Sverige och Finland.

Plantval, som finns både på Skogforsk.se och Skogskunskap.se, är ett fritt tillgängligt verktyg som hjälper skogsägare att välja rätt plantor inför skogsplantering. Sedan tidigare omfattar verktyget tall, gran, björk och contortatall från svenska fröplantager. Men för tall finns nu möjligheten att även välja plantor från finska fröplantager.

Uppdateringen är ett resultat av ett samarbete mellan Skogforsk och dess finska motsvarighet Luke. I ett utvecklingsprojekt har svenska och finska forskare tagit fram modeller för att jämföra och rangordna de båda ländernas tallfröplantager. Utifrån rangordningen ges gemensamma användningsrekommendationer. Modellerna är nu fullt ut införda i verktyget Plantval tall och motsvarande verktyg finns också i finska och engelska versioner.

Uppdateringen kommer främst att märkas genom att både finska och svenska fröplantager visas i grundläget samt att man också kan välja planteringslokal i Finland. Man kan också välja fröplantager från enbart Finland respektive enbart Sverige. I det senare fallet är funktionen den samma som i den tidigare versionen.

Plantval rangordnar fortfarande fröplantagerna efter ett prestationsindex som är en skattning av produktion per hektar över en omloppstid på valfri planteringslokal. Men nu kan användaren också sortera listan av rekommenderade plantager på antingen överlevnad eller tillväxt.

Användningsrekommendationerna är klimatanpassade. Det innebär att prestationsindex också beräknas med hjälp av överlevnadsförmågan i dagens klimat och förmågan att utnyttja förbättrade tillväxtförhållanden i ett framtida, varmare klimat.

Som tidigare finns också information om exempelvis ägarstruktur, klonursprung, etableringsår och plantagestorlek om man klickar på respektive fröplantage i listan med rekommendationer. För varje fröplantage finns också en karta som visar lämpligt geografiskt användningsområde. De olika geografiska användningsområdena kan också jämföras som komplement till andra urvalskriterier.

I den nya versionen av Plantval finns också funktionen FAQ (vanliga frågor) där frågor från användare förtydligas och förklaras.

Till Plantval tall

B4est_Logo_RGB-color.pngEuropean flag.jpg

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773383

2019-09-17 08:36