Gå till:

Moelven Skog ny Skogforskpartner

Foto: Moelven
Nu är det klart att Moelven Skog blir nytt partnerföretag. ”Vi jobbar i hård internationell konkurrens så utveckling är en överlevnadsfråga”, säger Björn Johansson, vd, Moelven Skog.

Moelven blir därmed det 105:e partnerföretaget i Skogforsk, som samlar merparten av skogsbrukets aktörer.

– För oss är det en investering. Vi jobbar i hård internationell konkurrens så utveckling är en överlevnadsfråga. Genom att vara med och påverka inriktningen på forskningen hoppas vi att det ska betala mångfalt tillbaka, säger Björn Johansson, vd, Moelven Skog.

Han ser idag teknik- och metodutveckling inom skogsvård och drivning som prioriterade forskningsområden, liksom effektivare lastbilstransporter och virkesvärde.

 

Björn Johansson, vd Moelven Skog.

– Vi är såklart mycket glada att Moelven Skog anslutit sig. Skogforsks styrka är att vi samlar skogsbruket runt de utvecklingsfrågor de anser mest prioriterade. Och ju fler partnerföretag vi har, desto bättre utväxling får branschen på vår forskning, säger Charlotte Bengtsson, vd, Skogforsk.

Skogsbruket har de senaste fyra åren satsat omkring 200 miljoner på Skogforsk genom den så kallade ”60-öringen”. Och varje krona som skogsbruket satsat har växlats upp med ytterligare tre kronor från staten och EU.

Som partner har företagen möjlighet att delta i prioriteringen av vilka utvecklingsområden Skogforsk ska fokusera på. Partners kan också köpa Skogforsks tjänster och produkter till självkostnadspris, och ge möjlighet att bygga kunskap och bedriva utvecklingsarbete i den egna organisationen genom samarbeten.

Läs mer om partnerskap i Skogforsk

2018-12-03 09:42