Gå till:

Riksdagen röstade ja till 74 ton

Foto: Lars Nylander, Skogforsk
Från och med 1 juli möjliggörs miljövänligare och billigare skogstransporter. Då införs en ny bärighetsklass som tillåter lastbilsekipage på upp till 74 ton på alla vägar med tillräcklig bärighet.

Den 3 maj röstade riksdagen ja till regeringens förslag om att införa en ny bärighetsklass, BK4. Den nya bärighetsklassen tillåter fordon med en bruttovikt på 74 ton.

I regeringens proposition fanns ett uttalande om att det nya BK4-vägnätet inte får riskera att gods flyttar från järnväg och sjöfart till väg, men vid omröstningen gick riksdagen på trafikutskottets linje som innebär att det är vägarnas bärighet som ska vara vägledande när det nya BK4-vägnätet upplåts.

Skogforsk utredde tidigare i år effekterna av ett begränsat BK4-vägnät som inte fick riskera att gods flyttades från järnväg och sjöfart till väg. Slutsatsen från utredningen var att skogsnäringen i stort skulle ha en väldigt liten nytta av ett begränsat vägnät.

Lagen om den nya BK4-klassen träder i kraft den 1 juli 2017. Tills dess återstår ett arbete för Trafikverket att utse vilket vägnät som ska upplåtas till BK4 och för Transportstyrelsen att besluta om vilka tekniska krav som ska gälla för fordon som ska nyttja de tyngre vikterna.

Läs Skogforsks utredning "Skogsbrukets möjlighet att utnyttja föreslagna BK4-vägar för 74-tonsfordon" 

Läs riksdagens beslut 

Läs mer i Kunskapsbanken om 74 och 90 tons lastbilar

Sliter tyngre lastbilar mer på vägen? Se filmen och få svar.

 

2017-05-04 11:43