Gå till:

Utveckling av aggregat för klenträdsavverkning

Avverkningsaggregatet Flowcut är utformat för kontinuerlig avskiljning och ackumulering av små träd. Aggregatet på bilden är en tidigare prototyp från 2015.
Det finns stor potential i att ta tillvara klena träd i ogallrade skogar. Det här projektet syftar till att utveckla ett aggregat som skulle kunna göra avverkning av klenträd lönsam.

I Sverige finns potential till långsiktigt hållbart årligt uttag av biomassa från klena träd på 10-20 TWh ur unga, ogallrade skogar. Trots det var uttaget 2015 bara 1,2 TWh. Anledning att resursen inte nyttjas i större utsträckning är avsaknad av effektiv teknik för avverkning. Simuleringar har visat på en potential att nå fördubblad effektivitet vid avverkning av klena träd om avverkningsaggregatet kan genomföra kontinuerlig avskiljning och ackumulering.

2015 utvärderades en prototyp av aggregatet Flowcut, det första aggregat som konstruerats för kontinuerlig avverkning av klena träd. Testerna var lovande men visade på ett fortsatt behov av utveckling.

Detta projekt syftar till att föra den tekniska utvecklingen framåt genom två delprojekt, 1) utveckling och 2) driftstester av två Flowcut-aggregat. Projektet utgår från tidigare erfarenheter och en kravspecifikation som formulerats av branschrepresentanter. 

Projektet kommer att bygga två aggregat där skillnaden är avskiljningsprincipen; ett aggregat använder sågsvärd (Flowcut 800) medan det andra är utrustat med en sågklinga (Flowcut 1000). Driftstesterna kommer att ske i samverkan med två värdföretag, Sveaskog och SCA. Testerna kommer bestå av avverkningar i praktisk drift i totalt cirka sex månader. Det möjliggör både långvarig driftsuppföljning och studier där teorier för avverkning av klena träd på ett unikt sätt kan testas.

  • Projektpartners: Mekfab Engineering AB, Sveaskog, SCA, Skogforsk, SLU.
  • Finansiärer: Energimyndigheten, Sveaskog, SCA, Mekfab Engineering.
  • Projektperiod: april 2017 till december 2018.