Gå till:

Hydrauliken avgörande för produktiviteten

Foto: Sverker Johansson, Bitzer
Hygien är A och O i ett maskinsystem och rena hydraulsystem ökar produktiviteten. Svenskt skogsbruk är världsledande på hydraulik. Ändå beror fortfarande hälften av stillestånden på hydraulikproblem.

Artikeln är publicerad i sin helhet i Vision 2-2019.

Skogsmaskinerna har gjort en imponerande resa i effektivitet. För 40 år sedan låg maskinernas utnyttjandegrad på 60 procent, jämfört med dagens 92 procent. Och faktum är att de återstående procenten har en stark koppling till hydraulik.

En fungerande hydraulik är inte bara viktigt för produktionen, utan även för miljön. Effektivare hydraulik minskar koldioxidutsläppen och minimerar oljeläckagen. Nära hälften av skogsmaskinernas underhållskostnader beror på att någon av hydraulikkomponenterna måste repareras. Det innebär en årlig kostnad på 200 000 kronor för en skördare.

Oljeläckage

De miljömässiga aspekterna av kärvande hydraulik som läcker olja är svårare att uppskatta. Det finns statistik som visar att en svensk skördare i snitt läcker 400 liter olja per år. Grovt uppskattat ger det ett årligt läckage på 700 000 liter olja för hela skördarparken.

De vanligaste hydrauliska problemen beror på krånglande slangar och kopplingar. Att satsa på dyrare delar med bättre kvalitet kan löna sig snabbt tack vare färre stopp. Mjuktätningar med o-ringar ger ett betydligt tätare system.

Parkera i indraget läge

Med rätt kunskap går det förbättra hydrauliken på sin arbetsplats utan att det behöver kosta så mycket. En sådan enkel sak som att alltid parkera cylindrarna i indraget läge innebär att de blir bättre skyddade mot rimfrost eller smuts, som lätt dras in i systemet vid uppstart. Om det slarvas med renligheten kommer föroreningar slita på komponenterna och förstöra oljans och komponenternas egenskaper över tid, med sämre prestanda som följd.

Skogforsk har bland annat varit med och tagit fram SYN:s webbkurs Hydraulik i skogsbruket. Vi har även bidragit till häftet Rätt och rent om hydraulvätska som finns att beställa på Mekanisternas hemsida.

Läs artkeln i sin helhet på länken nedan.

Nr 48-2019    Publicerad 2019-08-26 07:00
Teknik & maskinarbete
Maskinteknik
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.