Gå till:

Plantaktuellt nr 4 2012

Entusiastisk trädslagsodlare, förädling och virkeskvalitet, askförädling, mekaniska snytbaggeskydd och bildanalys i det sista numret av Plantaktuellt.

I och med nummer 4 2012 upphör Plantaktuellt att komma ut som tidning. Artiklar om plantor och skogsvård ska istället återfinnas digitalt på Skogforsks hemsida. I det sista numret gör Plantaktuellt ett besök på gården Skräddarbo utanför Sala, där en entusiastisk skogsägare har anlagt en egen försökspark med olika trädslag i produktionsparceller. Mest imponerande är beståndet med hybridasp som har producerat 686 kubikmeter per hektar under 24 år. Men även hybridlärk och vårtbjörk har imponerande tillväxtsiffror på gården. Markägaren satsar mycket på att odla energi, och vill hellre mäta tillväxten i megawatt än i kubikmeter. I en annan artikel beskrivs hur Skogforsk har visat på en koppling mellan trädens genetik och fibervinkel. Det finns en potential för att förädla för bättre virkeskvalitet. Skogforsk är också motor för ett projekt som ska rädda asken. Studier visar att det finns en genetisk variation i mottaglighet, och denna ska utnyttjas genom urval av friska askar. Vid SLU:s försöksstation i Asa testas snytbaggeskydd sedan många år. I en artikel redovisas resultat för några av de mest kända skydden. En doktorand vid Högskolan Dalarna undersöker hur digital information från bland annat bildanalys kan användas för att planera röjning och ogräsbekämpning på banvallar. Tekniken kan också tillämpas i plantskolor.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 82-2012    Publicerad 2012-01-01 00:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Mats Hannerz

Silvinformation
 070-528 85 54

Anders Lindström

Kristina Wallertz

SLU
 0472-26 31 72

Lars-Göran

Stener

Tidigare anställd

Carina Härlin

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.