Gå till:

Utvärdering av Skogforsks förädlingsstrategi

I jämförelse med andra tillväxthöjande åtgärder intar plantering av förädlade plantor en särställning. De kostar nästan inget extra och kan användas på hela skogsmarksarealen.

Med grund i flera osäkra variabler är skogsträdsförädlingen den viktigaste åtgärden för att i stor skala öka den svenska skogens tillväxt, kvalitet och anpassningsbarhet. Det är därför viktigt att förädlingsarbetet bedrivs i tillräcklig omfattning och så effektivt som möjligt.

Skogforsks strategi för skogsträdsförädling, med målen att förbättra och anpassa skogsodlingsmaterialen samtidigt som den genetiska diversiteten bevaras, är hållbar. Strategin och målen utformades för att vara så långsiktiga att de klarar av stora förändringar i omvärlden och är robusta mot förändringar av klimat och marknader. Dessutom kan ny förädlingsteknik implementeras i takt med att den blir tillgänglig.  Det finns ännu ingen metod som är mogen att tillämpa under våra förhållanden och metoderna kan bara bli komplement till traditionell förädling.

Det visar den utredning som granskat förädlingsforskarnas resultat och erfarenheter samt jämfört strategin med utvecklingen i omvärlden.

Nr 22-2011    Publicerad 2011-07-01 07:28
Förädling & plantor
Läs mer
Författare

Ola Rosvall

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.