Gå till:

Tillväxt, vitalitet och densitet för kloner av hybridasp och poppel i sydsvenska fältförsök

En ökad efterfrågan på biomassa och ett ökat intresse för alternativa trädslag till gran på bördiga marker i främst södra Sverige har gjort att snabbväxande lövträd har hamnat i fokus.

De kloner som selekterades för kommersiell odling i södra Sverige efter ca 10 års testning, tillhör fortfarande efter 17–22 års tillväxt (år 2008) de bästa vad avser vitalitet och produktion. Det finns ytterligare bra kloner som kan användas till en kompletterande selektion.
De genetiska korrelationerna mellan tidigare diametermätningar (fältålder 6–14 år) och diameter från år 2008 (fältålder 17–22 år) var med få undantag mycket starka. Det var också starka genetiska korrelationer mellan försökslokaler. Detta innebär att rangordningen mellan kloner, åtminstone för tillväxt, är stabil både över åldern och för olika miljöer, vilket underlättar både klonurval och framtida förädling.

Nr 52-2010    Publicerad 2010-01-01 00:13
Förädling & plantor
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.