Gå till:

Utvärdering av tillväxteffekter i 21 praktiskt gödslade försök

Foto: Illustratör: Anna Marconi
Prognosfunktionerna för tillväxteffekter av skogsgödsling är framtagna på ett stort antal gödslingsförsök. Försöken har mycket god täckning av olika beståndstyper och är väl fördelade geografiskt.

Prognosfunktionerna anger de genomsnittliga tillväxteffekterna i de bakomliggande försöken med tall- eller grandominerade bestånd vid varierande kvävegiva (som AN, KAS eller Urea), ståndortsindex, löpande tillväxt och belägenhet i landet.

Nr 11-1997    Publicerad 1997-01-01 00:56
Skogsskötsel
Gödsling
1 Kommentarer
Läs mer
Författare

Folke

Pettersson

Tidigare anställd
 070 - 213 85 61
Kommentarer (1)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Wilhelm Dyrssen , Vinökalvskogen  9 dagar sedan
Gjordes det några mätningar av effekten i mångfalden? Insekter, mossor, örter osv. Wilhelm Dyrssen