Gå till:

En studie av akuta skador på vanliga skogsmarksväxter orsakade av medel för bekämpning av rotröta

Foto: Anders Westlund
Behandlingen för bekämpning av rotröta ger ett visst spill runt själva stubben. I den här studien undersöks hur spillet påverkar markvegetationen.

Frågeställningar som behandlas är:
1. Ger något av preparaten skador på markfloran?
2. Är det i så fall skillnad mellan preparatens skadlighet?
3. Är olika växtarter olika känsliga?
4. Hur väderberoende är uppkomsten av eventuella skador?

Nr 17-1997    Publicerad 1997-01-01 00:50
Skogsskötsel
Gallring
Skogsskador
Svampskador
Hänsyn
Läs mer
Författare

Anders Westlund

Skogforsk

Hans-Örjan Nohrstedt

Skogforsk
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.