Gå till:

Effekter av ozon på granplantor

Foto: Sigge Falk
Artikeln beskriver vilka problem höga halter av ozon kan medföra för växtlighet samt experiment där granplantor exponeras för ozon.

Artikeln inleds med att beskriva gasen ozon som har en viktig funktion i stratosfären att förhindra skadlig UV-strålning. I troposfären där vi befinner oss tillsammans med växter och djur hotar däremot ökande ozonhalter beroende på mänskliga utsläpp av kväveoxider och kolväten. Det är väl känt att höga halter av ozon kan skada jordens grödor allvarligt och att även träden kan drabbas. Författaren redogör för resultatet av flera experiment med 4–åriga grankloner som exponerats för ozon. Resultaten visade att ozon stör regleringen av klyvöppningar som kan resultera i vattenförluster och försämrad förmåga att tåla vattenstress. Ozon påverkar också de flesta funktioner som styr fotosyntesen inklusive tillväxt hos skott av äldre åldersklasser. Detta tyder på att effekten av ozon är större på äldre träd än på unga.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 3-1993    Publicerad 1993-11-06 18:41
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Göran Wallin

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.