Gå till:

Rotaktivitetens inverkan på planteringsresultatet i fält

Foto: Christer Nyström
I artikeln presenteras undersökningar om sambandet mellan rötternas aktivitet vid utplantering och planteringsresultatet i fält.

Sambandet mellan rottillväxtkapaciteten (RGC) och överlevnad och tillväxt i fält var god för tall, men mindre tydlig för gran. I denna artikel i serien Plantnytt redovisas undersökningar om sambanden mellan rotmätningar i plantskolan och mätningar av plantornas tillväxt och överlevnad i fält. För att kunna tolka RGC-resultaten krävs kunskap om rötternas dynamik under året och hur de påverkas av proveniens, behållarstorlek och odlingsrutiner.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 6-1990    Publicerad 1990-11-04 10:56
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.