Gå till:

Odlingssystem Rockwool

Plantor i Rockwool
Foto: Christer Nyström
I artikeln beskrivs odlingssystemet Rockwool där plantorna odlas i stenull.

Stenull har ett antal fördelar som odlingssubstrat. Materialet är självbärande och håller sin form, och därför behövs inga behållare eller behållarväggar under odlingen. Rotsystemet kan utvecklas fritt utan att stoppas upp av behållarväggarna. Det är biologiskt inaktivt vilket ger goda möjligheter att styra bevattning och näringstillförsel. Samtidigt är systemet känsligt för över- eller underbevattning, och det ställer därför stora krav på kontroll så att plantorna får tillräckligt med vatten och näring. Den kraftiga rotbeskärning som måste göras av stenullsblocket kan dock påverka plantornas utveckling efter plantering.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 5-1983    Publicerad 1983-08-07 13:24
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.