Uppdraget

Uppdraget (bilaga 1) sammanfattar tjänsten som ska utföras. Här beskrivs det tekniska utförandet, administrativa rutiner, faktureringsrutiner, utrustningsbehov etc. I bilagan anges också omfattningen på uppdraget, t.ex. flyttar- eller stilleståndstider.

De här avsnitten ska bilagan uppdraget innehålla:
 
1. Omfattning
2. Utförande 
3. Utrustning 
4. Administration och kommunikation 
5. Organisation 
6. Ekonomi