Ersättningen

Ersättningen (bilaga 3) beskriver den ekonomiska ersättning parterna kommit överens om. Utöver den normala ersättningen för hektar, volymer och körda timmar redovisar bilagan också eventuella tilläggsersättningar. Det kan till exempel handla om extra ersättning för långa eller många flyttar, GROT-anpassning vid avverkning eller enkelkörning på grund av lutning vid markberedning. Bilagan innehåller också ersättningsjusteringar. De beskriver vad som händer med ersättningen om något går fel eller om uppgifterna i avtalet inte stämmer, till exempel om volymavvikelserna är stora.