Checklistan

Checklistan (bilaga 2) innehåller de grundläggande krav som kunden ställer på sin leverantör. Checklistan består av frågor som går att svara ja och nej på.

Exempel på frågor i checklistan:

  • Har företaget rutiner för avfallshantering?
  • Har företaget dieseltankar godkända enligt lag?
  • Har företaget en kompetensutvecklingsplan för personalen?