Gå till:

IDS-behandlat frö ökar lönsamheten

Varje år passerar tonvis med frö Skogforsks anläggning i Sävar. Holmen skog är en av de stora kunderna.

Varje år lämnar 20 miljoner plantor Holmen Skogs plantskola i Gideå. I stort sett alla frön som sås in för att bli plantor har innan dess IDS-behandlats vid Skogforsks anläggning i Sävar.

Forskningen visar att det finns mycket att vinna på behandlingen. Om behandlingen innebär att en procent fler frön gror så kommer Holmen Skog att få 200 000 plantor ytterligare att sälja utan att behöva göra några andra förändringar i själva plantskolan.

Behandlade frön gror dessutom snabbare och jämnare vilket innebär att uppvärmningskostnaderna i plantskolan minskar och att färre plantor behöver kasseras för att de är för små.

– Visst skulle vi kunna göra det här själva, men det blir mindre trovärdigt. För oss är det viktigt att både kunder och personal inom Holmen skog känner att de kan lita på plantkvaliteten de får av oss, säger Göran Domeij på Holmen skogs plantskola i Gideå.

Men det finns också en annan fördel. Genom att Skogforsk hanterar en stor del av skogsbrukets frön och samtidigt bedriver forskning har man kunnat bygga upp en bred kompetens som lätt kan överföras till branschens aktörer.

–Det är som att ringa en kompis. Så fort jag har en fråga så ringer jag och eftersom jag har personliga kontakter med de som jobbar på Fröservice så får jag svar direkt. Det är enkelt, säger Göran Domeij.