Gå till:

En framtid på räls för Falköping

När Stora Enso beslutade sig för att lägga sin nya virkesterminal i Falköping hoppade kommunen jämfota av glädje.

Den gamla järnvägsstaden har i många år arbetat för att utveckla en kombiterminalverksamhet och erbjudandet kom som ett brev på posten.

– Det passade som handen i handsken för oss. Vi har jobbat i tio år med att få gods på järnväg att växa här, säger kommunens utvecklingschef Leif Bigsten.

Med hjälp av Skogforsks logistikverktyg FlowOpt, som hittar nya sätt för företag att minska sina kostnader genom smartare transporter, kunde Falköping pekas ut som en lämplig plats för Stora Ensos virkesterminal.

Men den lösningen visade sig inte bara innebära fördelar för Stora Enso. När skogskoncernen tog kontakt med Falköpings kommun för att presentera förslaget togs det emot med öppna armar.

– Vi hoppade jämfota här, säger Leif Bigsten. Terminalverksamheten skapar möjlighet för nya bra tåglösningar till Falköping, den ger arbetstillfällen och stöttar det lokala näringslivet. En bra grund för framtiden.

Bigsten ser många fördelar med terminalen. Förutom att den skapar nya jobb genererar den kringtjänster av olika slag och kan på sikt komma att locka andra aktörer på virkessidan till kommunen. Satsningen går också hand i hand med kommunens framtidsvision – att utveckla en stor logistikpark på orten.

– Allt är förberett för att också bygga en kombiterminal intill virkesterminalen, så det här är början på en bred satsning för vår del, säger Leif Bigsten.

Från Falköpingsborna har han fått idel positiva reaktioner sedan Stora Ensos terminal invigdes i maj i år.

– Jag har nog aldrig sett så positiv respons på en satsning. Det här är gammal järnvägsbygd och skogsbruksbygd. Folk känner igen sig i det här, är intresserade och tycker att det är kul.