Gå till:

Förädling för framtiden

Foto: Erik Viklund
Genom att förädla skogsträd skapas robustare skogar för framtiden samtidigt som trädens tillväxt ökar.

Målet med förädlingen är att få fram plantor med bättre överlevnadsförmåga, tillväxt och kvalitet samt möjligheten att välja plantor som är anpassade till det framtida klimatet. Resultatet blir friskare skogar, högre ekonomisk avkastning från skogsbruket och en högre koldioxidinbindning.

Läs mer i vår broschyr Förädling för framtiden som du laddar hem gratis nedan.

Ladda ner gratis