Gå till:

Verksamhetsberättelse 2015

Skogforsk forskar för en hållbar framtid. Men här är en tillbakablick på verksamhetsåret 2015.

Under 2015 har hållbarhetsarbetet tydliggjorts på Skogforsk. Syftet är att öka transparensen om vår miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan. Det märks tydligt i verksamhetsberättelsen, där vi redovisar hållbarhet inom miljöpåverkan, personalfrågor, lönsamhet utifrån våra forskningsresultat med mer. Vi lyfter också fram hur vår forskning bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Läs också bland mycket annat om resultaten hittills från skogsbrukets satsning på produktivitet och skonsamhet, forskningskommunikationen och den ordinarie verksamheten inom respektive forskningsprogram.

Ladda ner gratis