Gå till:

Geodata visar vägen på virtuell naturvårdsslinga

Foto: Skogskunskap
Gå en virtuell kunskapsslinga och se hur geodata används för miljöhänsyn i skogsbruket. Den finns på sajten Skogskunskap och är producerad av Skogforsk med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet.

Den virtuella rundvandringen, berättelsekartan, är i själva verket ett interaktivt webbverktyg. Med hjälp av verktyget tar du dig runt på en kunskapsslinga som även finns fysiskt i fält på Skogssällskapets demonstrationsfastighet Bredvik norr om Rimbo i Uppland.

På den fysiska slingan får besökarna en bred bild av olika skötselåtgärder i det moderna skogsbruket. I den digitala berättelsekartan har fokus lagts på åtgärder för att stärka hänsynen till natur- och kulturvärden samt sociala värden. Den bygger på en kartbild med möjlighet att zooma in specifika områden där olika skötsel- och hänsynsåtgärder har vidtagits. I anslutning till kartan ges information via text, bild och korta filmer. I filmerna berättar forskare på Skogforsk om hänsyn eller åtgärder som är lämpliga i just den miljö som visas.

”Berättesekartan visualiserar och lär användarna mer om hur god miljöhänsyn kan se ut och hur olika typer av geodata kan användas för att nå olika mål. Man kan bland annat testa olika kartskikt samt se och läsa om hur de kan användas för att hitta hänsynsobjekt och planera hänsynsåtgäder. I materialet finns också allmän information om skötselåtgärder i ett hållbart skogsbruk”, säger Skogforsks Helena Gålnander, som har lett arbetet med att ta fram berättelsekartan.

Målgruppen är i första hand privata skogsägare, men innehållet riktas också mot en intresserad allmänhet som konsumerar produkter och tjänster från skogen.

Gå vidare till Skogkunskap för att ta del av berättelsekartan HÄR

2021-03-31 11:50