Gå till:

Långt kvar till fossilfria skogsmaskiner

Att övergå till fossilfria drivmedel i skogsmaskiner är en utmaning, enligt Södra.
Foto: Skogforsk
Skogen är en viktig källa till biodrivmedel, men skatteregler gör det svårt att köra skogsmaskiner på biodrivmedel. Det hävdade Joel Persson, Södra, på Skogforsks transport- och logistikkonferens.

Runt 100 personer deltog på konferensen som hölls på Scandic Infra City hotell i Upplands Väsby den 3-4 februari.

Bland mycket annat diskuterades hur skogstransporterna ska se ut i ett framtida fossilfritt samhälle.
Joel Persson, entreprenörs- och transportutveckare på Södra, berättade om koncernens vision att alla transporter ska vara fossilfria senast 2030.

Jämställda mål

- Fossilfrihet är ett av våra tre prioriterade hållbarhetsmål som alla är likställda med våra finansiella mål, sa Joel Persson, som också konstaterade att utsikterna för att nå målet fossilfri industriproduktion 2020 är väldigt goda.
 - Men fossilfria transporter senast 2030 är en utmaning och där är skogsmaskinerna en puckel som vi behöver ta oss över. Med vägtransporterna från skogen är det lättare i nuläget, sa han.

JoelPersson1_B.jpg

Joel Persson, Södra, ser en utmaning i att gå över till biodrivmedel i skogsmaskiner. Fossilfria vägtransporter är lättare att få till stånd, på grund av skillander i drivmedelsbeskattningen. Foto: Mats Ostelius/Skogforsk. 

Enligt Joel Persson är det dels ogynnsamma skatteregler för HVO, dels brist på alternativa biodrivmedel som försvårar övergången till fossilfria skogsmaskiner. Tekniskt fungerar HVO, men de flesta skogsmaskiner ägs av entreprenörer och för dem blir det för dyrt att köra på HVO, enligt Joel Persson. Skälet är att drivmedlet inte ger skatteåterbäring, vilket är fallet med fossildiesel.

- På lastbilssidan blir skatteeffekten på HVO annorlunda och därför är cirka två tredjedelar av våra lastbilstransporter från skogen fossilfria i dag, sa han.

Söker alternativ   

Joel Persson efterlyser fler alternativa biodrivmedel på marknaden:

- RME har exempelvis en lindrigare beskattning, men tillgången är begränsad. Vilka bränslen som beskattas eller inte är en hel djungel. Det behövs tydliga och långsiktiga spelregler för att vi ska kunna bli fossilfria. Samtidigt kan vi inte sitta och vänta på det utan måste aktivt hitta lösningar, som kanske också kan vara elektrifiering i vissa fall.

Joel Persson pekade bland annat på att Södra deltar i olika industriprojekt för produktion av biodrivmedel, blanad annat biometanol vid det egna massabruket i Mönsterås.

- Det krävs en samverkan mellan utbud, efterfågan och politiska beslut, i både Sverige och i EU, för att vi ska komma framåt, sa Joel Persson.

Karolina Boholm, ansvarig för transport- och infrastruktur på Skogsindustrierna, berättade att branschens strategi för att nå fossilfria godstransporter, i nämnd ordning, är effektivisering, elektrifiering och biodrivmedel.

KarolinaBoholm1_B.jpg

Karolina Boholm konstaterade att energiförbrukningen i svensk skogsindustri redan är fossilfri. Nästa steg är transporterna där fossila drivmedel på sikt ska ersättas av både biodrivmedel och elektrifiering.

Enligt Karolina Boholm har svensk skogsindustri i dag realistiska möjligheter att producera 10 terawattimmar biodrivmedel fram till 2030 varav fem terawattimmar redan är på gång i olika investeringsprojekt. Det ska ställas i relation till att vägtranporterna i Sverige i dag, enligt Karolina Boholm, förbrukar 90 terawattimmar varav 20 av tunga fordon. I dag kommer en terawattimme fordonsdrivmedel kommer från skogen, påpekade hon.

- Det som skogsindustrin kan producera (tio terawattimmar) kommer alltså inte att räcka, vi behöver också elektrifiera, sa hon. 

Elektrifieringen ökar

Och elektrifieringen ökar nu i takt med fallande batteripriser och många lastbilstillverkare håller på att utveckla elektrisk drift, konstaterade Olle Olsson, forskare på Stockholm Environment Institute. Även vätgas testas som drivmedel i ett amerikanskt lastbilsprojekt, berättade han.

- Men med tanke på utvinning av jordartsmetaller för batteritillverkning har elfordon en mer negativ påverkan (miljömässigt och social) när de produceras än när de används. Det inser fordonstillverkarna, som behöver ta ett helhetsansvar för elfordonens livscykler, sa Olle Olsson.

åhörare2_B.jpg

Runt 100 personer inklusive föredraghållare deltog på Skogforsks transport- och logistikkonferens i Upplands Väsby den 3-4 februari. 

2020-02-20 13:10