Gå till:

Skogforsks vice ordförande får skogspris

Foto: Sven Tegelmo/Skogforsk
Göran Örlander, vice ordförande i Skogforsk, får Greve Carl Bernadottes Skogspris 2020. Priset delas ut till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster.

Priset delas ut av föreningen Skogen sedan 1952.

”Göran är en av de sällsynta ledfyrar i skogsbruket som fullt ut kombinerar akademiskt snille med djupa praktiska insikter. Han gör det inte bara i familjens skog utan i hela Sveriges. Genom hela sin karriär, från uppdrag på Lantbruksuniversitetet, Skogsstyrelsen, Södra skogsägarna och Skogforsk, har han fått Sverige att sköta skogen mer och klokare”, säger föreningen Skogens generalsekreterare  Bengt Ek i ett pressmeddelande och fortsätter:

”Utan Görans insatser som folkbildare och opinionsbildare, utan hans ledarskap inom skogsskötsel, forskning och politik hade Sveriges skogar inte varit så kunnigt vårdade och klokt styrda som vi nu till stor del tackar Göran Örlander för”.
 
I juryns motivering står det bland annat:

”Genom Bryssels strider, ut ur älgbetade ungskogar och stormars brötar, fram på förädlade planteringar och smarta röjningar. Under årtionden har han ledsagat oss alla – från Smålands bönder till EU:s kommissionärer.”

Årets pristagare offentliggörs normalt i samband med Skogsnäringsveckan. På grund av den pågående pandemin har den sedvanliga prisutdelningen, som brukar genomföras av föreningens beskyddare, kung Carl XVI Gustaf, flyttats till år 2021. Priset består av en medalj och ett penningbelopp.

 

2020-08-26 14:23