Gå till:

Ökad satsning på grön omställning

​Forskningsrådet Formas och skogsnäringen ökar anslaget till Skogforsk med sex miljoner kronor till 92 miljoner per år.

– Det är glädjande att staten genom Formas nu väljer att satsa ännu mer på Skogforsk tillsammans med branschen, säger Skogforsks styrelseordförande Göran Örlander. Det ligger rätt i tiden – förväntningarna på skogen ökar när vi nu ställer om till en hållbar bioekonomi.

– Vi har skruvat upp ambitionerna i vår nya forskningsstrategi, säger Skogforsks vd Charlotte Bengtsson. För att på ett hållbart sätt minska fossilberoendet och tackla klimatförändringarna krävs större internationella samverkansprojekt, och det kräver i sin tur mer resurser. Ökade resurser ger också forskarna större förmåga att agera på akuta behov, som problem med skadegörare och skogsbränder. 

2018-11-09 09:34