Gå till:

Skogskunskap om skogens sociala värden

Nu utvecklar vi ett beslutsstöd för skogsskötsel med hänsyn till skogens sociala värden. Beslutsstödet bygger på samlade fakta, praktiska råd, checklistor, kunskapstest och filmer.

Runt om i Skogskunskap finns redan vissa hänsynsåtgärder till sociala värden beskrivna. I takt med att intresset och behovet kring detta ökat, har vi känt att det nu är dags att samla all kunskap i en samlad modul.

Syftet med modulen är att ge skogsägare, skogliga rådgivare och andra skogligt intresserade konkreta råd, fakta och inspiration i både text, bild och film så att skogsbruket kan ta bättre hänsyn till sociala värden, mångbruk och renskötsel.

Modulen kommer heta ”Skogens sociala värden” och planeras att publiceras i oktober 2019.

Om projektet

Projektet finansieras av EU via Landsbygdsprogrammet som handläggs av Jordbruksverket.

Skogskunskap.se är drivs gemensamt av Skogsstyrelsen, LRF Skogsägarna och Skogforsk, vilka också är med i detta projekt. Utöver dessa deltar representanter från följande intressenter; SLU, Svenskt Friluftsliv, Skogssällskapet, skogsansvarig på Linköpings kommun, Naturvårdsverket och Mellanskog. Sektionen kring skogsskötsel och rennäring tas fram i samarbete med Skogsstyrelsen, Mittådalens sameby och Holmen Skog.

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg