Gå till:

Skogskunskap om skogens sociala värden

Foto: Skogskunskap
Nu utvecklar vi ett beslutsstöd för skogsskötsel med hänsyn till skogens sociala värden. Beslutsstödet bygger på samlade fakta, praktiska råd, checklistor, kunskapstest och filmer.

Runt om i Skogskunskap finns redan vissa hänsynsåtgärder till sociala värden beskrivna. I takt med att intresset och behovet kring detta ökat, har vi känt att det nu är dags att samla all kunskap i en samlad modul.

Syftet med modulen är att ge skogsägare, skogliga rådgivare och andra skogligt intresserade konkreta råd, fakta och inspiration i både text, bild och film så att skogsbruket kan ta bättre hänsyn till sociala värden, mångbruk och renskötsel.

Modulen kommer heta ”Skogens sociala värden” och planeras att publiceras i oktober 2019.

Om projektet

Projektet finansieras av EU via Landsbygdsprogrammet som handläggs av Jordbruksverket.

Skogskunskap.se är drivs gemensamt av Skogsstyrelsen, LRF Skogsägarna och Skogforsk, vilka också är med i detta projekt. Utöver dessa deltar representanter från följande intressenter; SLU, Svenskt Friluftsliv, Skogssällskapet, skogsansvarig på Linköpings kommun, Naturvårdsverket och Mellanskog. Sektionen kring skogsskötsel och rennäring tas fram i samarbete med Skogsstyrelsen, Mittådalens sameby och Holmen Skog.

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg