Gå till:

Utredning om onormal skottbildning på tallplantor

Tallplantor med flera toppskott och ett busklikt utseende har de senaste åren orsakat oro och spekulationer. Nu undersöker Skogforsk med hjälp av andra experter vad som egentligen hänt.

Rapporterna om skadade tallplantor har främst kommit från östra Götaland. Plantorna saknar ett tydligt toppskott och istället strävar flera jämnstora skott uppåt, vilket ger dem ett busklikt utseende. Man kan också se tallar med onormalt många knoppar på toppskottet.

Spekulationerna om tänkbara orsaker har pågått en tid och det har funnits oro för att skadorna ska påverka den fortsatta beståndsutvecklingen

Efter initiativ från Södra och Sveaskog i samråd med Skogsstyrelsen startade Skogforsk i början av 2018 ett projekt som ska undersöka problemet. Projektet samlar experter från Södra, Sveaskog, Skogsstyrelsen, SLU och Skogforsk. I projektet kommer att data att samlas in för att få veta mer om problemets omfattning, geografisk utbredning och hur skadorna varierar inom enskilda objekt.

Här nedan ger forskarna små uppdateringar om vad som händer i projektet.