98 ton i världspress

Nu har Sveriges största flisbil kommit igång på allvar.

Läs mer ->

Analys av BK4-vägar

Nu har Skogforsk gjort en ny analys av BK4-vägnätets omfattning och utbyggnadstakt

Läs mer ->

Informationsmaterial

Information om för- och nackdelar med HCT

Läs mer ->

Om Energieffektivare transporter

I syfte att öka energieffektiviteten i landsvägstransporterna och därmed minska emissionerna initierade Trafikverket ett nationellt program kring HCT-fordon (High Capacity Transport) 2012. Ett projekt inom det nationella HCT-programmet är demonstrationsfordonen – alltså olika typer av HCT-fordon som kör med större laster än de vanligtvis tillåtna. Det är information om dessa fordon samt information om tillstånd, undantag och regelverk för HCT som dessa sidor handlar om.

Senaste nyheter

ETT avslutning 2021-02-16
Implementeringen av BK4 2021-01-21
Autonom backning
Backa autonomt
2020-09-03
Långa fordon i Finland
Sedan finska regeringen beslutade om att öppna upp ett begränsat vägnät för transporter upp till 34,5 meters längd (76 ton) har antalet sådana fordon ökat drastiskt.
2020-03-11
Nya försök med långa fordon
Vid årsskiftet 2018–19 avslutades testkörningarna mellan Överkalix och Piteå med 90-tonsfordon - men nu är man igång igen
2020-02-25
Hopp om snabbare införande av BK4 2020-01-16

Visa alla nyheter