Informationsmaterial

Information om för- och nackdelar med HCT

Läs mer ->

Kommentera gärna

Dessa sidor har omarbetats och fått nytt utförande. Hittar du fel och brister får du gärna påpeka detta. Klicka på länken och ring eller skriv.

Läs mer ->

Nya försök med 90ton

Vid årsskiftet 2018–19 avslutades testkörningarna mellan Överkalix och Piteå med 90-tonsfordon. Då hade man ”slitit ut” två fordon

Läs mer ->

Om Energieffektivare transporter

I syfte att öka energieffektiviteten i landsvägstransporterna och därmed minska emissionerna initierade Trafikverket ett nationellt program kring HCT-fordon (High Capacity Transport) 2012. Ett projekt inom det nationella HCT-programmet är demonstrationsfordonen – alltså olika typer av HCT-fordon som kör med större laster än de vanligtvis tillåtna. Det är information om dessa fordon samt information om tillstånd, undantag och regelverk för HCT som dessa sidor handlar om.

Senaste nyheter

Långa fordon i Finland
Sedan finska regeringen beslutade om att öppna upp ett begränsat vägnät för transporter upp till 34,5 meters längd (76 ton) har antalet sådana fordon ökat drastiskt.
2020-03-11
Nya försök med långa fordon
Vid årsskiftet 2018–19 avslutades testkörningarna mellan Överkalix och Piteå med 90-tonsfordon - men nu är man igång igen
2020-02-25
Hopp om snabbare införande av BK4 2020-01-16
AutoFreight
Nya tester med Duo-trailer
2020-01-14
Konferensen 2019-11-13
Volvo testar långa fordon i norrland
Volvo och Sveaskog testar i ett gemensamt projekt förutsättningarna för olika längre fordonskombinationer.
2019-11-13

Visa alla nyheter