Kommentera gärna

Dessa sidor har omarbetats och fått nytt utförande. Hittar du fel och brister får du gärna påpeka detta. Klicka på länken och ring eller skriv.

Läs mer ->

Transportkonferens

I vecka 6 anordnar Skogforsk en Transport- och logistikkonferens i Upplands Väsby utanför stockholm. Se mer under nyheter.

Läs mer ->

Om Energieffektivare transporter

I syfte att öka energieffektiviteten i landsvägstransporterna och därmed minska emissionerna initierade Trafikverket ett nationellt program kring HCT-fordon (High Capacity Transport) 2012. Ett projekt inom det nationella HCT-programmet är demonstrationsfordonen – alltså olika typer av HCT-fordon som kör med större laster än de vanligtvis tillåtna. Det är information om dessa fordon samt information om tillstånd, undantag och regelverk för HCT som dessa sidor handlar om.

Senaste nyheter

Hopp om snabbare införande av BK4 2020-01-16
AutoFreight
Nya tester med Duo-trailer
2020-01-14
Konferensen 2019-11-13
Volvo testar långa fordon i norrland
Volvo och Sveaskog testar i ett gemensamt projekt förutsättningarna för olika längre fordonskombinationer.
2019-11-13

Visa alla nyheter