HCT i Europa

HCT i europa

Att effektivisera landsvägstransporterna genom att tillåta större laster på lastbilarna är inte unikt för Sverige. I framför allt Australien och Kanada har sådana ekipage funnits länge, dock sällan på helt öppna vägar. Nedan visas några ”milstenar” från den europeiska utvecklingen.

2005 Portugal, 60 ton och 25,25 meter (skogsvaror)
2008 Tjeckien, 48 ton och 25,25 meter (särskilt tillstånd)
2013

Nederländerna, 60 ton och 25,25 meter
Finland, 76 ton och 25,25 meter

2014 Norge, 60 ton, 25,25 meter
2015 Sverige 64 ton och 25,25 meter
2016 Spanien, 60 ton och 25,25 meter (särskilt tillstånd)
Tyskland, 40/44 ton och 25,25 meter
2018 Sverige, 74 ton och 25,25 meter
2019 Finland, 76 ton och 34,5 meter. Även 23 meters semitrailer

 

Kartorna nedan visar situationen för längd och vikt så som det såg ut i september 2019. Vikter inom parentes är bruttovikter som enbart är tillåtna i försöksdrift. Framför allt i Skandinavien men även på andra håll pågår utveckling mot tyngre och/eller längre fordonskombinationer än de EU-specifika 18,75-metersfordonen med bruttovikt på 40–44 ton.

Maximal bruttovikt i Europa

Bruttovikt.png

 

Maximal fordonslängd i Europa

Fordonslängd.png