Nya försök med långa fordon

Vid årsskiftet 2018–19 avslutades testkörningarna mellan Överkalix och Piteå med 90-tonsfordon. Då hade man ”slitit ut” två fordonskombinationer som gått över 110 000 mil vardera.
Efter ett par års uppehåll är man nu igång igen, nu i samarbete med Sveaskog. I ett första steg kommer man köra tre-meters björkmassa från hamnen Haraholmen utanför Piteå till Smurfit Kappas kraftlinersbruk i Piteå. Fordonskombinationen som ska användas i första steget är en dragbil med trailer samt vagn. Totalt 10 axlar och ca 90 ton bruttovikt.
Läs mer på ATL hemsida (kräver inloggning)
Senare under året kommer ytterligare tester med olika typer av släpfordon och olika typer av lastbilar. Man kommer även använda sig av några sträckor från inlandet och ut mot industrierna vid kusten.
Parallellt med dessa försök håller Trafikverket på att utreda förutsättningarna för att tillåta upp till 34,5 meter långa fordonskombinationer på ett (till en början) mycket begränsat vägnät – ca 450 mil. Av utredningen framgår att det är ett fåtal, men långa sträckor som avses och att bruttovikterna för sträckorna inte kommer att ändras. Nyttan med detta är såldes begränsad för skogsbruket, som behöver hög vikt för att kunna utnyttja längden, men för styckegodshanteringen kan det bli stora fördelar. Trafikverket menar också att det på lite sikt finns goda möjligheter att fördubbla sträckan och möjligen öka den maximala bruttovikten något. Men till 90 ton eller mer är det nog långt kvar.
Läs hela utredningen här


Visa alla nyheter