Långa fordon i Finland

Sedan finska regeringen beslutade om att öppna upp ett begränsat vägnät för transporter upp till 34,5 meters längd (76 ton) har antalet sådana fordon ökat drastiskt. I dagsläget finns drygt 300 mer än 30 meter långa fordonståg i trafik i Finland – och erfarenheterna så här långt är goda. Vissa korsningar, särskilt vid högersväng, kan vara lite väl trånga annars har det gått bra. Läs mer>>>

I Sverige är vi fortfarande på försöksstadiet. Nyligen startades ett försök med så kallad DuO-trailer mellan Borås och Göteborg. Fördelen med DuO-trailer är att man kan ta två 40-fots fartygscontainrar per lastbilstransport istället för en. Läs mer>>>

Vi har även en knappt 34 meter lång flisbil som är under inkörning i Södertäljetrakten. Mer om den kommer på dessa sidor när driften stabiliserat sig.

Regeringskansliet skickade ut en remiss angående fordonskombinationer upp till och med 34,5 meter hösten 2019 men av den tycks ingenting blivit. I nuläget tycks ingen veta om eller när arbetet med sådan trafik kan tänkas återupptas. Läs mer>>>

Orsaken till att man valt 34,5 meters längd är att det är så långt ett fordonståg bestående av treaxlig dragbil-trailer-dolly-trailer blir. Maximal bruttovikt är i förslaget satt till den bruttovikt som gäller för respektive vägsträcka, det vill säga 64 eller 74 ton beroende på om det är BK1 eller BK4.


Visa alla nyheter