Gå till:
Vi forskar till nytta för hela skogsbruket och vi följer flödet av virke från det lilla fröet ända fram till grinden utanför pappersbruket eller sågverket. Nyfiken på att få veta mer? Ta en titt på våra forskningsområden!
Klimatet förändras och trycket på skogarna ökar. Konkurrensen om råvaran hårdnar och efterfrågan blir större. Aldrig har skogen varit så viktig för ett hållbart samhälle som idag.

Forskning för framtiden.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Genom tillämpad forskning, ett unikt nätverk och god kunskap om aktuella trender i samhälle och skogsnäring gör vi steget kort från forskning till praktik.

Vårt uppdrag är att tillföra svenskt skogsbruk tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt och hållbart bruk av skogen så att näringens konkurrenskraft stärks och viktiga samhällsmål uppnås.

Drygt 60 forskare i Uppsala, Sävar och Ekebo arbetar med arbetsmiljö, virke, hänsyn, skogsskötsel, skogsodlingsmaterial, skogsbränsle, teknik- och maskinarbete, logistik,  företagande  och skogsskador.