Gå till:

Flödesoptimeringar

Hitta kostnadseffektiva lösningar på mer eller mindre svårlösta logistikproblem på både taktisk och strategisk nivå.

Skogsbruket är i stora delar en logistisk utmaning. Virke på många små avlägg långt ute i skogen ska på det mest lönsamma sättet transporteras till ett fåtal industrier med hänsyn till bland annat väder, efterfrågan och varierande kvalitetskrav. Effektiv och kvalitetssäkrad information och kommunikation i skogsbrukets alla led är därför basen för en värdeskapande, rationell logistik.

På Skogforsk finns kompetens och utvecklade beslutsstöd för flödesanalyser. Och sedan några år jobbar vi tillsammans med skogsbruket för att de ska tillämpas i daglig drift. Beslutsstöden kan användas på olika nivåer – allt från transportplanering och planering av virkesförsörjningen till enstaka sågverk upp till planering och styrning av virkesflöden och virkesbyten för landsomfattande industrikoncerner.

Funderar du på om även ditt företag har något att vinna på effektivare logistiklösningar? Kontakta oss gärna så tittar vi tillsammans på en lösning som passar era behov och om vi skulle kunna hjälpa er att tillämpa den.

Läs mer om Skogforsks beslutsstöd för flödesoptimering